NOAH får ikke stoppet ulvejakta

…Og godt er det.

I en kjennelse fra Oslo byfogdembete, får dyrevernorganisasjonen NOAH ikke medhold i krav om utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak om felling av ulv.

Les også: Ulven har ingen plass i norsk Fauna

Sakens bakgrunn:

Den 19. juni 2018 vedtok rovviltnemndene i region 4 og 5 kvote for lisensfelling av ulv for lisensfellingsåret 2018/2019 innenfor og utenfor ulvesonen. Rovviltnemndene vedtok en lisensfellingskvote pâ 12 ulver utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. Videre vedtok nemndene at det skulle åpnes for lisensfelling av alle individene i Slettås- Hobøl- og Mangenrevirene, som ligger innenfor ulvesonen.

I begjæring av 28. desember 2018 fremmet NOAH – for dyrs rettigheter (heretter NOHA eller saksøker) krav om midlertidig forføyning for utsatt iverksettelse av vedtaket om å felle inntil 3 ulver i Slettåsreviret. Denne saken gjelder derfor vedtaket om felling av disse ulvene. Retten berammet møtet til 3. januar 2019. Departementet inngav tilsvar tidlig den 3. januar. USS erklærte partshjelp i prosesskriv av 2. januar 2019. Rettsmøte ble avholdt den 3. januar. Det vises til rettsboken.

Kjennelse

1. Begjæringen tas ikke til følge.

2. NOAH – for dyrs rettigheter betaler sakskostnader til staten ved Klima- og miljødepartementet med kroner 27 000 og til Utmarkskommunenes sammenslutning med kroner 35 000, innen to uker etter forkynnelsen av denne kjennelsen.

Dette understreker at det å felle ulv som en del av forvaltning av villmark er strengt nødvendig og innenfor riktig praksis. Jeg er glad denne kjennelsen kom og at NOAH ikke får gehør her.

Du kan lese hele kjennelsesdokumentet her

Del

Du vil også kanskje like

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *