Mattilsynet har mistet all troverdighet

Når et offentlig organ med viten og vilje går inn for å kneble folk og ødelegge deres levebrød på grunnlag av hva slags dyrehold de driver og ikke på grunnlag av hvordan de steller med dyrene så har organet mistet sin mening og kan avvikles.

Les også: Hakke råd til ring på grunn av bomring

Det var dette som skjedde hos pelsdyrbonden som fikk beskjed om at dyreholdet hans var en «dyretragedie» etter at Mattilsynet var på besøk. Personen som skrev rapporten, var ikke engang med på tilsynet. Sannheten var at dyrene hadde det bra og ingen regler var brutt. I tillegg velger mattilsynet å holde tilbake den opprinnelige rapporten når media tar tak i saken for å dekke sine spor.

Straffbart og korrupt

Dette er korrupsjon i ordets rette betydning. Har vi et mattilsyn i Norge som går etter en utskjelt næring med et tydelig mål om at de skal knekke dem så er dette kriminelt. Hvor mange andre har fått en slik behandling av mattilsynet? Her tror jeg mørketallene kan være store og Mattilsynet kan ha ødelagt liv og karrierer for mange mennesker. Denne måten å operere på kan ha ført til mange personlige tragedier og bør etterforskes.

Straff kan være på sin plass

Administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein går av som følge av denne fadesen. Det er vel og bra men er det nok? Pelsdyrnæringen har i mange år vært en svarteper i norsk husdyrhold, og det er ingen tvil om at mange dyr har lidd i denne næringen, men kan mattilsynet ha vært med på å tegne et falsk bilde av hvor ille det faktisk er? Noen har hatt en agenda her og den har i hvert fall ikke vært til dyrenes beste.

Har du meninger eller innspill kan kommentarfeltet under brukes.

Del

Du vil også kanskje like

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *