Kan man oppføre seg som man vil i kunstens navn?

Minela Kosuta og Ronald Mayora Synnes, slår et merkelig slag for ytringsfriheten i et leserinnlegg i Dagsavisen

Les også: Black Box teater har en arronganse som mangler sidestykke

Rett før jul ble rapperen Marcus Mosele, kjent som «Kamelen» arrestert av politiet, bare 20 minutter etter at konserten hans hadde startet, på utestedet Kick i Kristiansand. I følge Kosuta og Synnes, heretter kalt forfatterne har politiet opplyst at grunnen til arrestasjonen var at Mosele ropte “Fuck the police” tre ganger under konserten. Var dette hele grunnen?

På grunnlag av denne hendelsen spør forfatterne:

Har politiet i Kristiansand ingen kunnskap om ungdomskultur eller populærmusikk?

Nå skal ikke jeg uttale meg om hva som skjedde på denne konserten, og hva annet Mosele eventuelt gjorde for å bli arrestert, for jeg var ikke der, men ifølge flere medier var det mye bråk og tumulter på stedet, og flere andre som også ble arrestert. Mosele har etter min mening et ansvar for hva som skjer på egen konsert, og det har vel ikke akkurat kommet frem noe som tilsier at han prøvde å roe gemyttene heller. Forfatterne av kronikken ser heller ikke ut til å ha vært på denne konserten, så de har heller ikke noe større grunnlag enn meg til å si hva som faktisk skjedde.

Det jeg reagerer på er forfatternes fokusering på at det er greit å skrike “Fuck the police” til autoritære myndighetspersoner bare fordi dette er “kultur” i rappemiljøer og ungdomsmiljøer. Kan dette virkelig forsvares som kunstnerisk frihet? Hvis man innfører vold i disse kulturene, skal man da være unntatt loven da også? Jeg slår i kunstens navn. Hvem er det egentlig som bestemmer hvor grensa går?

Forfatterne spør videre:

Er det mer krenkende enn at en gruppe nazister okkuperer bysentrum, med et budskap om at en stor andel av befolkningen bør utryddes på bakgrunn av deres seksuelle legning eller hudfarge?

Dette blir jo en håpløs sammenligning. Forfatterne av kronikken sammenligner altså Mosele sine “Fuck the police” rop som er en direkte oppfordring til oppvigleri og vold mot politiet, med en lovlig demonstrasjon som er forhåndssøkt og godkjent av politiet, og kaller dette en okkupasjon fordi de hadde feil assosiasjoner.

At de som demonstrerer har et budskap man ikke er enige i betyr jo ikke at de ikke skal kunne demonstrere. Det er slik et demokrati fungerer. Hadde de vært rusa, utøvd vold eller begynt å skrike – Fuck the police, er jeg helt sikkert på at de også hadde blitt tatt hånd om av politiet. Denne sammenligningen blir bare for dum er ikke forankret i virkeligheten.

Forfatterne fortsetter tiraden mot politiet med å stille spørsmål ved deres tillit blant ungdommen etter denne hendelsen.

Hvis tillit blant ungdom må bygges på at politiet ikke griper inn i arangmenter der ungdommen går fullstendig amok med vold, besittelse og bruk av narkotika, ordensforstyrrelser og forulemping av politiet, så har vi et langt større problem enn det vi kan forestille oss. Jeg håper og tror at deltakerne på denne konserten ikke er representative for resten av ungdommene i Agder.

Basert på Kamelens historie med politiet fra tidligere har jeg full tillit til at politiet gjorde det som var nødvendig i denne saken, og at utfallet mest sannsynlig ville blitt mye verre om de hadde fulgt Kosuta og Synnes populistiske anmodning om ikke å gripe inn i slike situasjoner for med dette å skape «tillit» blant ungdommen.

Del

Du vil også kanskje like

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *