Hvorfor behandler ikke staten mor og far likt?

Spørsmålet om likestilling står sterkt i Norge, men i striden om de nye permisjonsreglene er det noen viktige elementer som er glemt.

Les også: Må jeg ha mors tilatelse for å være en aktiv far?

Permisjonsopprøret er i full gang. Over 30 000 har engasjert seg mot tredelingen av foreldrepermisjonen. Men protestene knyttet til ammeråd og barnets tilknytning møtes med store ord om hvor viktig tredeling av permisjonen er for samfunnet. Den blir fremstilt som alfa og omega for likestillingen i Norge. Skal vi tro tredelingens forkjempere er hensynet til samfunnet, viktigere enn hensynet til barnet og den enkelte familie.

Selektiv forskjellsbehandling

Men er det virkelig hvor lang foreldrepermisjon far tar ut som avgjør likestillingens helse i Norge? Hvorfor snakkes det så lite om at fars rett til foreldrepenger avhenger av mors opptjening? Er ikke far en forelder på lik linje som mor? Hvorfor kan ikke alle fedre få rett til 14 dager lønnet fødselspermisjon sammen med mor og barn? Og om kvinner ikke skal «dulles med» fordi graviditet og etterdønninger etter graviditet og fødsel ikke er sykdom, hvorfor tvinges mor til å velge mellom seks uker permisjon etter fødsel eller miste permisjonstid. Gradert permisjon er ikke mulig i disse ukene. Hvorfor? Vi har jo utallige ganger i debatten fått høre at forskjellen mellom menn og kvinners roller under graviditet og spedbarnstid ikke er viktig å ta hensyn til. Er noen former for forskjellsbehandling akseptabelt?

Staten mener mor er arbeidssky

Og hvor er irritasjonen over at mor må dokumentere at hun jobber for at far skal ta ut uker av fellesperioden, mens ingen spør om far jobber når mor tar av fellesperioden? Er det en selvfølge at mannen er på arbeid, mens mor angivelig trives best i hjemmet? Hva slags syn er det samfunnet da har på mødre? For å sitere min kone etter et par søvnløse uker i fødselspermisjon: Jeg er kanskje utslitt med fett hår og mørke ringer under øynene, men jeg er ikke et dovendyr. 

Kvinne er kvinne verst

Frustrasjonen når toppen når Anette Trettebergstuen (AP), Guri Melby (V) og Kari Elisabeth Kaski (SV) klarer å gå ut i media og si «Foreldrepermisjonen er ikke en belønning for å være gravid». Takk for opplysningen. På hvilken måte hjelper det likestillingen å fremstille mor på denne måten? Kanskje holdningskampanjen som skal redde likestillingen i dette landet bør begynne hos disse kvinnelige politikerne.

Ikke stykkevis og delt likestilling

Det er flott at regjeringen gir uttrykk for at de tar likestilling på alvor. Men hva med å vise det gjennom å behandle mor og fars rettigheter og plikter som like viktige? Sender det ikke blandede signaler å velge å likebehandle mor og far på noen områder, men ikke alle? Om likestillingen skal bli bedre er det kanskje på tide at systemet ser på mor og far som likeverdige foreldre så vel som samfunnsborgere. Staten burde rydde opp i egne holdninger og praktisere reell likestilling før de tvinger småbarnsfamilier inn i en situasjon som gjør hverdagen tyngre.

Har du meninger eller synspunkter i saken? Legg gjerne igjen disse i kommentarfeltet under.

Abonner på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på nye artikler på epost.

Del

Du vil også kanskje like

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *