Helt riktig å fjerne Sylvi Listhaug sitt Facebook Innlegg fra 22. juli-senterets undervisningsopplegg

Dette innlegget hadde ingenting med 22. juli terroren å gjøre. De fleste med et snev av sunn fornuft forstår det.

VG skriver om 14 akademikere som har reagert skarpt mot at 22. juli-senteret fjernet bildet av Sylvi Listhaug (Frp) sitt Facebookinnlegg. De mener at Departementet overstyrer 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. De sier:

Å redigere bort Sylvi Listhaugs mye omtalte Facebook-innlegg fra undervisningsopplegget vil si at man ikke får med seg et sentralt omdreiningspunkt i etterhistorien til 22. juli.

Jeg mener dette er feil og at det  er helt riktig å fjerne Facebookinlegget der Sylvi listhaug skriver:

AP mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Det var aldri Sylvi Listhaug sin intensjon å koble dette innlegget opp mot 22. juli terroren. Det var Jonas Gahr Støre (AP) som dro det berømmelige 22. juli kortet, og det var  således han som koblet dette innlegget til terroren den dagen, og skapte med dette furore og laget et politisk spill rundt innlegget.

Derfor har dette innlegget ingenting med 22. juli-senteret å gjøre og skal således fjernes. Å si at dette innlegget ikke ville kunne manipulere elevene er politisk vås, og hele saken er blåst opp fordi 14 akademikere er sure fordi det var nettstedet Document.no som først tok opp dette temaet.

At disse akademikerne mener denne saken er dypt problematisk, og i strid med demokratiske prinsipper for undervisning allment og ved denne anledning i undervisning  om 22. juli er skummelt og minner om et ønske om et “politisk korrekt” demokrati der feil meninger skal knebles.

22. juli tragedien skal behandles med respekt. Å legge til politisk vridde historier i ettertid fordi noen med en politisk agenda ønsker mer sverting og hat, er respektløst overfor ofrene etter denne terroren og deres etterlatte.

Historien skal aldri glemmes og aldri endres. Husk det.

Del

Du vil også kanskje like

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *