Bruk av kobolt i oljeindustrien

Her er forklaringen på hvorfor også eiere av bensin og dieselbiler har et ansvar for det som skjer i Kongo, og forholdene i koboltgruvene.

Les også: Elbilhatere: Hvor mange ganger skal det forklares før det går inn?

Kobolt spiller en viktig rolle for effektiv fjerning av svovel  i brennolje, noe som bidrar til at oljen er litt mindre forurensende. Mindre svovel gjør at oljen ikke sliter så mye på forbrenningsmotoren, og fjerning av svovel fører også til lavere utslipp og et mer bærekraftig samfunn. Det siste forutsatt at kobolten er hentet fra et sted der arbeidsforholdene er i orden.

Bruken av kobolt i avsvovlings-reaksjoner representerer den største mengden av koboltbruk i den fossile sektor.

Alle råoljer inneholder mellom 0,1% og 2,5% svovel, avhengig av opprinnelseskilden. Ved forbrenning blir svovelet fra disse råoljene omdannet til Svoveldioksid (SO2). SO2 bidrar både til global oppvarming og  løser seg opp i regnvann, som skaper surt regn eller sur nedbør.

Svovelinnholdet er også en yrkesfare for ansatte som jobber i oljeraffinerier.

Fjerner svovel for høyere oktan

En annen viktig årsak til at man fjerne svovel fra nafta-strømmer (væskestrømmen som stammer fra raffinering av råoljen i et petroleumsraffineri), er at svovel selv i ekstremt lave konsentrasjoner, forgifter og ødelegger «edelmetall» katalysatorene (platina og rhenium). Disse edelmetallkatalysatorene brukes i katalytiske reaksjoner, for å øke oktanverdien i nafta-strømmen, som er nødvendig for de moderne bensinmotorene.

Ved å bruke en koboltoksid-molybdenoksydkatalysator (CoMOX), kan svovelet omdannes til hydrogensulfid (H2S). H2S kan da omdannes til enten elementært svovel, eller til svovelsyre (H2SO4), som deretter brukes til andre industrielle prosesser. CoMOX-katalysatorer inneholder 3-5% tricobalttetraoksyd (Co3O4), 14% molybdentrioksyd (MoO3) og 83-85% alumina (Al2O3). Da CoMOX-katalysatorer er svært motstandsdyktige mot forgiftning og nedbrytning, er de det ideelle valget for bruk i avsvovlingsreaksjoner.

Forstod du noe av dette?

Kort oppsummert: Kjører du en bensin eller dieselbil, er du i  like stor grad ansvarlig for forholdene i koboltgruvene i Kongo som elbilister, og alle som har nettbrett, mobiler og laptoper for den saks skyld. Det er viktig at vi alle tar et ansvar og ikke bare peker på hverandre bare fordi  dette er det enkleste. 

Til sist: Ikke la deg lede av populistiske overskrifter i media. Bruk heller hue og tilegn deg kunnskap. 

Kilde: Cobalt Institute

Les også: Elbilister er fortsatt egoistiske, gjerrige, idioter og snyltere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på nye artikler på epost.
Del